Rendement

Vul het goede antwoord in

Vul al de gaten en klik daarna op de controlebutton.
Je kunt het rendement van een apparaat berekenen. Je rekent dan uit hoeveel procent van de totale energie ook werkelijk wordt omgezet in de vorm waarvoor het bedoeld is.

1) In een CV-ketel wordt de chemische energie omgezet in warmte. In een bepaalde periode gebruikt de ketel 140 KJ aan energie.
Daarvan wordt 119 KJ omgezet in warmte. Het rendement van deze ketel is %

2) In een spaarlamp wordt per minuut 500 J omgezet in licht. het rendement van deze lamp is 20%. De totale hoeveelheid energie in de vorm van straling(licht) die per minuut wordt omgezet is dus J.

3) Het rendement van een gewone lamp is 5%.
Er wordt in totaal 800 KJ uit het elektriciteitsnet opgenomen.
Hoeveel energie gaat er 'verloren'? KJ.

4) Als de boormachine wordt gebruikt wordt deze ook warm.
Ga er van uit dat alle energie die niet wordt omgezet in bewegingsenergie wordt afgegeven in de vorm van warmte.
De totale warmte die tijdens 10 seconde boren wordt geproduceerd is 1600 J.
De totale hoeveelheid opgenomen energie is 4000 J.
Het rendement is dan %.

5) Het rendement van een stofzuiger is 35%.
De totale hoeveelheid nuttig gebruikte energie is 560 KJ.
Deze stofzuiger heeft dus KJ aan energie moeten opnemen uit het elektriciteitsnet.

6) Een gloeilamp van 75 Watt brandt in totaal 2 minuten.
Deze lamp verbruikt in deze tijd in totaal joule.
Het rendement van deze lamp is 5%.
In die 2 minuten zet deze lamp J om in stralingsenergie en zet de lamp de rest (dat is J) om in warmte.

7) Een bepaalde elektriciteitscentrale kan maar een deel van de chemische energie omzetten in elektrische energie. Gelukkig kunnen ze een deel van de warmte die overblijft gebruiken om een woonwijk mee te verwarmen. De energiecentrale gebruikt per seconde 400 MJ aan energie. Voor de verwarming wordt 150 MJ per seconde gebruikt. Voor de productie van energie wordt 138 MJ per seconde gebruikt. De rest gat 'verloren'.
Wat is het rendement van deze elektriciteitscentrale? %

8) Een Aquariumpomp heeft een opgenomen vermogen van 45 W. Het rendement is 40%. Hoe groot is de nuttige vermogen? W.