Verslag Natuurkunde 

________________________________________________

Titel
Een korte aanduiding van de proef. (evt. het nummer van de proef)

Onderzoeksvraag
Formuleer in een vraagvorm wat je wilt gaan onderzoeken.

Hypothese
Wat verwacht je te gaan zien. (bijv. ‘ik verwacht dat de melk veel sneller zal gaan
koken dan eenzelfde hoeveelheid water)

Benodigdheden
Opsomming van de noodzakelijke hulpmiddelen
- Thermometer
- Stopwatch
enz.

Werkwijze (incl. tekening van de opstelling)
Hoe ga je te werk d.w.z. in welke volgorde doe je de verschillende stappen let daarbij
goed op de volgorde. (dit is er op gericht dat de proef zonder veel moeite op dezelfde
manier herhaald kan worden, maar ook dat eventuele fouten in de werkwijze ook later
nog kunnen worden opgespoord)

Resultaten
Schrijf alles op wat je hebt gemeten of hebt zien gebeuren. Het liefst de meetresultaten
in een tabel.

Verwerking (berekeningen en evt. grafieken; alleen indien dit past bij de proef)
Indien er wat te berekenen valt of wanneer de uitkomst van de proef in de vorm van
bijv. een grafiek gepresenteerd kan worden dan wordt dit onder dit kopje gedaan.

Conclusie
Hierin beschrijf je hoe de proef verlopen is, klopte jouw hypothese. Zijn er dingen die
je een volgende keer anders zou doen waardoor de proef ook beter kan verlopen. Heb
je een idee waar(door) er grote of kleine onnauwkeurigheden zijn ontstaan. Kortom;
Alles waarmee je aan kunt geven hoe betrouwbaar de uitkomsten van jouw experiment
zijn geweest.