Energiebronnen: voors en tegens

Vul het goede antwoord in

Vul al de gaten en klik daarna op de controlebutton.

1. Noem een voordeel en een nadeel van een oliegestookte elektriciteitscentrale.
Voordeel:
Nadeel :

2. Noem een voordeel en een nadeel van een kerncentrale.
Voordeel:
Nadeel :

3. Noem een voordeel en een nadeel van een windmolen.
Voordeel:
Nadeel :

Bij de verbranding van steenkool ontstaan er allerlei gassen.
4. Noem gas(sen) die oorzaak zijn van de zogenaamde 'zure regen'.


5. Noem gas(sen) die oorzaak zijn van de zogenaamde 'smog'.


6. Noem gas(sen) die oorzaak zijn van het zogenaamde 'broeikaseffect'.