Test SE5 NASK1 Klas 4

Vul de onderstaande berekening steeds aan met de juiste gegevens

Vul al de gaten en klik daarna op de controlebutton.
Gebruik voor g telkens de waarde g = 10 m/s2

De auto en de motor

Een Auto heeft legt in 30 minuten een afstand af van 45 km.
de gemiddelde snelheid van de auto is km/h dat is m/s

Deze auto remt in 4 seconde af voor een verkeerslicht en komt tot stilstand. Ga er van uit dat het een eenparig vertraagde beweging is.
De vertraging is dan m/s2 .

Iets later komt er een motor aanrijden met een snelheid van 108 km/h. De snelheid van de motor is m/s
De motor moet voor hetzelfde verkeerslicht stoppen. De motor heeft een vertraging van 5 m/s2 .
De tijd dat de motor bezig is met remmen is s.
De remweg van de motor is m.

In een woonwijk rijdt diezelfde motorrijder met een snelheid van 54 km/h. Ineens schiet er een kind de rijweg op.
De reactiesnelheid van de motorrijder is 0,8 s. Daarna begint de motorrijder te remmen met een vertraging van 5 m/s2.
De tijd dat de motor aan het remmen is is s.

De reactieafstand van de auto is m.
De remweg van de auto is m.

De stopafstand is m.

Gelukkig staat de motor op tijd stil. De motor en zijn berijder hebben een gezamelijke massa van 230 kg.
De motor heeft bij deze remactie een remkracht van N. moeten leveren.

Achter de motorrijder stopt ook de automobilist. Hij heeft ook moeten remmen maar heeft nu een zere nek omdat er vanuit de achterkant van de auto tijdens het remmen iets zwaars naar voren kwam vliegen. Dit verschijnsel noemen we .

Een vrachtwagen

Een vrachtwagen van 3500 kg met een lading van 2000 kg vertrekt bij een verkeerslicht. De chauffeur probeert zo snel als mogelijk weg te rijden. De kracht die de motor kan leveren is 9900 N. Deze kracht wordt helemaal gebruikt wordt voor het op snelheid brengen van de auto. de versnelling is m/s2 .
Bij de volgende klant laad de chauffeur nog 1100 kg extra op zijn wagen.
Weer trekt hij zo snel mogelijk op. De versnelling is nu m/s2.

Varen

Een schip varend in de haven van Rotterdam heeft een massa van 6 x 106 kg. Het schip heeft een snelheid van 5 m/s. Een sleepboot probeert het schip af te remmen en tot stilstand te brengen. De kracht die de sleepboot levert is 3 x 105 N. de afstand die nog afgelegd wordt is m.

Veilig

Een auto is op verschillende manieren veiliger gemaakt. Vul telkens het juiste woord in bij de volgende zinnen.
Je kunt kiezen uit kreukelzone, kooiconstructie, airbag en gordel.

1 Bij een botsing veert een mee maar niet voldoende om je tegen de vooruit te laten botsen.
2 Bij een botsing voorkomt de dat je ernstig bekneld raakt.
3 De zorgt ervoor dat je bij een botsing zachtjes opgevangen wordt.
4 Een zorgt dat de remweg van het deel van de auto waar mensen in zitten een langere remweg heeft.

Wat zegt het diagram

Bekijk de onderstaande s-t-diagrammen
Na_4VM_SE3_1.JPG
Bij diagram A is de beginsnelheid (WEL/NIET) ongeveer 0 m/s
Bij diagram B is de beginsnelheid (WEL/NIET) ongeveer 0 m/s
Bij diagram C is de beginsnelheid (WEL/NIET) ongeveer 0 m/s


De Voetbal

Johan schiet een bal van 0,6 kg loodrecht omhoog. Om het moment dat de bal loskomt van de schoen heeft deze een snelheid van 25 m/s.
De bal bevindt zich dan 90 cm boven de grond.
De Bewegingsenergie die de bal op dat moment heeft is dan J
Op m hoogte is alle Bewegingsenergie omgezet in Zwaarteenergie.

Op de tweede verdieping van de school experimenteren we verder met de voetbal.
We houden dezelfde bal uit het raam en laten deze vallen. de hoogte waarop we de bal loslaten is 7,5 meter.
De Zwaarteenergie is dan J.
De bal raakt dan de grond met een snelheid van m/s (afronden op 1 decimaal)