Hoofdstuk elektriciteit 3vmbo

Vul de onderstaande tekst steeds aan met de juiste gegevens

Vul al de gaten en klik daarna op de controlebutton.

Op een frisse morgen besluit je om een kopje thee te zetten met de waterkoker.
Op de waterkoker staat aangegeven 230 Volt en 1380 Watt.

Om te berekenen hoe groot de stroom is door de waterkoker ga je even wat gegevens op een rij zetten om vervolgens te gaan rekenen.
Je noteert eerst de gegevens netjes: U = en P = .
Het symbool wat bij de stroomsterkte hoort is I.
Je gebruikt de formule = x
Die vul je eerst in zoals deze er staat met de juiste waarden dus = x I
Om I te berekenen zul je de volgende stap moeten maken I = [x of /] =
De juiste eenheid hoort er achter dus I = .

Je zet de waterkoker aan en na 6 minuten slaat deze af.
Om te bepalen hoeveel energie er is gebruikt ga je ook de volgende berekening maken.
om de Energie (E) te berekenen gebruik je de formule = x
Je zet de gegevens weer op een rij = W = kW
En = minuten = uur (h)

Je schrijft eerst de formule op en daarna vul je die in; E = x = x =
Met de juiste eenheid erachter is dat E = .

In de onderstaande schakeling zie je meerdere lampen.
Na_3VM_H2_A-2.jpg
In deze schakeling zal meter I- de hoogste waarde aanwijzen.

Bekijk de onderstaande schakelingen.
3VM-Na-H2-schakeling1.jpg
Met welke schakeling kun je de spanning over de lamp en de stroom door de lamp meten?
Met schakeling 1 lukt dit [wel/niet]
Met schakeling 2 lukt dit [wel/niet]
Met schakeling 1 lukt dit [wel/niet]
Met schakeling 1 lukt dit [wel/niet]


Bekijk de volgende schakeling.
3VM-Na-H2-schakeling2.jpg
De hoogste stroom loopt door lamp .

In een huisinstallatie helpt de zekering om van de draden te voorkomen.
Als je in dezelfde installatie een wasmachine aansluit via een stekker dan is (als het goed is) de buitenkant van de wasmachine via de verbonden met 'aarde'.

Wanneer een elektrisch apparaat niet veilig blijkt te zijn dan kan er een stroom via jouw lichaam naar de 'aarde' gaan lopen. De merkt dat er minder stroom de installatie uitgaat dan er via de fasedraad is binnengekomen en schakelt de stroomtoevoer helemaal uit.
Bij een apparaat wat veilig ontworpen is kunnen geen metalen delen onder spanning komen te staan. Zo'n apparaat noem je dubbel- .

In de huisinstallatie heeft de nuldraad de kleur . Op deze draad hoort/kan [wel/geen] spanning te staan.
De fase draad heeft de kleur . Op deze draad kan/hoort [wel/geen] spanning te staan.
Er is ook een draad waarvan je niet zeker weet of er spanning op staat. Deze heeft de kleur en noemen we de .

De veiligheidsdraad heeft de kleuren geel/groen en noemne we de .

In de huisinstallatie is de spanning 230 volt. Als de lamp in jouw kamer aan is loopt er een stroom door van 0,3 A.
Bij het bepalen van het vermogen noteer je eerst de gegevens met de juiste symbolen. = 230 V. en = 0,3 A.
Je gaat het vermogen berekenen en de formule daarvoor is; = x .
Bij de berekening schrijf je de formule op en vult die vervolgens in; = x = x = met als eenheid .

Reken om:
23 W = kW
0,103 A = mA
12 kW = W

30 minuten = uur
12 minuten = uur