in balans

Vul het goede woord in

Vul al de gaten en klik daarna op de controlebutton.
In balans

Een lekke band is natuurlijk niet echt leuk. Maar zonder krik wordt een wiel verwisselen een echte uitdaging.
Max zet al zijn Natuurkundige kennis in om met een lange balk en een grote steen het toch te laten lukken.
3VM-Na-H1-hefboom1.jpg
Hoeveel kracht moet er op de onderkant van de auto uitgeoefend worden om deze van de grond te houden.

In de tekening hiernaast zie je hoe het toch lukt om de auto voldoende omhoog te krijgen.
Van Max weten we dat zijn massa deze is = .
De kracht die Max (dankzij de zwaartekracht) kan uitoefenen op de balk kunnen we berekene als we de formule van de zwaartekracht toe passen. Deze is = x
We vullen die formule in en weten dan de kracht ie Max uitoefent op de balk.
F = x = (met als eenheid)
Om te weten met hoeveel kracht de auto aan de andere kant op de hefboom druk hebben we een formule die schrijven we eerst op: x = x

We noteren alle gegevens die we voor deze formule nodig hebben.
Aan de linkerkant (Blauw) weten we niet wat de kracht is.
Wel weten we dat de l =
Aan de rechterkant (Rood) weten we dat = N en = m
Dan vullen we de formule in
F x l = F x l
F x = x
Uitwerken:
F x =
Dan is F = : = (en de eenheid)

Precies wat we wilde weten; de kracht die nodig is ; F = 5612 N.