H1 berekeningen druk

Vul het goede woord in

Vul al de gaten en klik daarna op de controlebutton.
Mysterieus Druk met geld

De minister van Financiën heeft een koffer met de plannen van Prinsjesdag.
Zie ook de afbeelding van de koffer hiernaast.3VM-Na-H1-Druk1.jpg


Alles bij elkaar is de massa van deze koffer 6,6 kg.
3vm-h1-druk-gert.jpg
Gert werkt in de tweede kamer en vraagt zich af of koffer geen lelijke afdruk zal achterlaten op de vloerbedekking.


Dit is natuurlijk afhankelijk van de druk. Maar hoe groot is die druk dan eigenlijk?
Om dat te kunnen berekenen schrijft Gert eerst de formule op waarmee hij de druk kan berekenen. Dat is = :
Nu maar aan het rekenen; eerst weten hoe groot F is. Dan moet ook de formule opgeschreven worden waarmee zwaartekracht F berekend kan worden: F = x .
We rekenen de zwaartekracht uit door de juiste waarden in te vullen: F = x = met als eenheid .
Nu de oppervlakte uitrekenen in cm2; A = 55 x = 2.
Dan nu de druk uitrekenen (schrijf eerst de volledige formule weer op) P = : = : = met als eenheid N / cm2

Gert wil graag de druk zo klein mogelijk maken door de koffer op een andere manier op de vloerbedekking te zetten.
Bereken nu de druk in de nieuwe situatie:
Zwaartekracht F = x 10 = Oppervlakte (in cm2) is A = cm2.
Dan is de druk P = : = : = N/cm2.

Zo, mooi werk van Gert!


Nu vraagt de opperrekenmeester aan Gert om van het laatste geval ook even de druk uit te rekenen in N/m2.
Gert pakt het slim aan; Hij rekent eerst de oppervlakte uit in m2 om vervolgens deze weer toe te passen in de formule van de druk.

Om de oppervlakte goed te kunnen berekenen wordt de lengte van 55 cm om gerekend in m. 55 cm = m.
De breedte van 25 cm = m
De oppervlakte is dan A = x = m2

De zwaartekracht blijft natuurlijk F = 66 N

De druk is dan (eerst weer de formule) P = : = : = met als eenheid /2 (en dat is hetzelfde als Pascal)

Ziezo!