Kwadratische verbanden en wortelverbanden

Vul de onderstaande berekening steeds aan met de juiste gegevens

Vul al de gaten en klik daarna op de controlebutton.

De formule y = x2 + 3 is een kwadratische formule. In de onderstaande tabel staan verschillende waarden van die formule. Vul de rest in.
x-2 -1 0 1 2 3
y


Van een andere kwadratische functie ziet de tabel er als volgt uit:
x-2-1012
y-8-20-2-8

Je hebt drie formules:
A: y = x2 - 8
B: y = 2x2
C: y = -2x2
Van deze formules hoort formule bij de tabel hier boven.

Bij de onderkant van de brug over de Poldervaart kun je een parabool herkennen (Parabool is de grafiek die hoort bij een kawdratische formule) Zie de figuur hieronder
Wi_H9_1.JPG
De formule die bij deze boog hoort is y = -0,8x2 + 1,8
Hierbij is y de hoogte in meters boven het wateroppervlak en is x de afstand (horizontaal) in meters.
Vul de tabel in:
x-1,5-1-0,500,511,5
y

De grootste afstand tussen de boog en het wateroppervlak is meter.
De totale breedte van de poldervaart is meter.

Bereken de onderstaande uitkomsten:
√25 =
√16 =
√4 =
√256 =
√6,25 =
√1,44 =

Gegeven is de formule y = √x + 3
vul de onderstaande tabel in:
x0149
y


Gegeven is de formule b = √a + 2a
vul de onderstaande tabel in:
a0149
b