Wiskunde 3VMBO Hoofdstuk 5

Vul het goede antwoord in

Vul al de gaten en klik daarna op de controlebutton.

Hellingen en Goniometrie

Zie de onderstaande figuur:
Wi_H5_1.jpg
Het hellingsgetal is hier
dat betekent dat er op het bord onderaan de helling een hellingspercentage van % staat.
Hoek A is dan graden (afronden op 1 cijfer achter de komma)

Zoals je in de volgende figuur ziet is hoek A precies 30 graden.
Wi_H5_2.jpg
Dat betekent dat het hellingsgetal is (afronden op 3 cijfers achter de komma).
De lengte van het lijnstuk BC is dan .
De lengte AC is dan (afronden op 1 cijfer achter de komma)

In de onderstaande figuur zie je de driehoek QRS.
Wi_H5_3.jpg
In deze driehoek is de lengte van RS (afronden op 1 cijfer achter de komma)
en de lengte van QS is dan (afronden op 1 cijfer achter de komma) .

In de onderstaande figuur zie je driehoek KLM. Hoek K is 36,9 graden.
Wi_H5_4.JPG
De grootte van zijde LM is (afronden op 1 cijfer achter de komma)
De grootte van zijde KM is dan (afronden op 1 cijfer achter de komma)

In de volgende figuur komen we driehoek FGH tegen. Hier zijn de zijden GH en FH bekend.
Wi_H5_5.JPG
Zijde FG heeft een grootte van (afronden op 1 cijfer achter de komma).
Het hellingsgetal is (afronden op 3 cijfers achter de komma)
Hoek F is dan graden (afronden op helen)
Omdat hoek G 90 graden groot is zal hoek H dus graden zijn (afronden op helen).

In de volgende figuur zien we de balk ABCDEFGH. (AB = 16, BC = 12, CG = 11)
Wi_H5_9.JPG
In die balk is de driehoek ACE getekend. De zijde AC is hier lang (afronden op 1 cijfer achter de komma).
In de driehoek ACE is hoek C dan graden (afronden op 1 cijfer achter de komma)
In diezelfde driehoek is hoek E dan graden.
De schuine zijde CE heeft een lengte van (afronden op 1 cijfer achter de komma).

In de onderstaande figuur zien we de rechthoek PQRS met daarin de diagonaal PR.
Wi_H5_10.JPG
Hoek R in de driehoek PQR heeft een grootte van graden (afronden op 1 cijfer achter de komma)
De zijde PR is lang (afronden op 1 cijfer achter de komma)

In de onderstaande figuur zien we de rechthoek STUV met daarin de diagonaal TV. ST heeft een lengte van 8 terwijl TV een lengte van 9 heeft.
Wi_H5_11.JPG
In driehoek STV heeft hoek T een grootte van graden (afronden op 1 cijfer achter de komma)