Test Hoofdstuk 1 Krachten 3VMBO Natuurkunde

Vul het goede woord in

Vul al de gaten en klik daarna op de controlebutton.
Door een kracht kunnen er verschillende dingen vervormen.
Je hebt plastische en vervorming.

Als je een ruit breekt dan is dit een voorbeeld van een vervorming.
Als je op een trampoline springt dan is dat een voorbeeld van een vervorming.
Het graven van een gat in de tuin is een voorbeeld van een vervorming.

De eenheid van kracht is . De eenheid van massa is .We kunnen een pijl tekenen om een kracht aan te geven.
De richting van de kracht geef je aan met de van de pijl
De grootte van de kracht geef je aan met de van de pijl.

Als de krachtenschaal 1 cm = 6 N is bepaal dan moet de pijl cm lang zijn om een kracht van 27 N. aan te geven. Als je een pijl meet van 8 cm lang dan hebben we het dus over een kracht van N.

De zwaartekracht op een voorwerp van 3,2 kg is N.
De zwaartekracht op een volwassen mens van 85 kg is dus N.

Als de zwaartekracht op een fiets 215 N. is dan is de massa van de fiets kg.

Wim gebruikt 300 N om probeert een auto vooruit te duwen . Karel helpt hem en duwt met 250 N in dezelfde richting.
Gerrit probeert de auto juist naar achteren te bewegen en gebruikt daarvoor 360 N.
Hierdoor is de Nettokracht N in de richting (vooruit/achteruit).


Je moet een kist van 50 Kg wel 3 meter omhoog hijsen.
De zwaartekracht op de kist is N.

Leo heeft een massa van 36 Kg.
De zwaartekracht op het lichaam van Leo is N.

Op de wip zit Leo links op 3 meter van het draaipunt.
Rechts van het draaipunt zit Richard op een afstand van 2,5 meter.
De zwaartekracht is op het lichaam van Richard is N.

De massa van Richard is dus Kg.