Wat meten we?

Vul de onderstaande tekst steeds aan met de juiste gegevens

Vul al de gaten en klik daarna op de controlebutton.
Bekijk de volgende figuur met daarin een schakeling met 6 verschillende meters. (A-1 tot A-6),
3VM-Na-H2-schk1.jpg

Van A-1 weet je dat deze meter 0,25 A aangeeft.
Van A-2 weet je dat deze meter 0,1 A aangeeft.

Vul bij iedere meter in hoe groot de stroom is.
Meter A-3 geeft A aan.
Meter A-4 geeft A aan.
Meter A-5 geeft A aan.
Meter A-6 geeft A aan.

De lampen staan [parallel/serie] geschakeld.

De bovenste lamp gaat kapot.

Nu geeft meter A-1 0,15 A aan.
Meter A-2 geeft A aan.
Meter A-3 geeft A aan.
Meter A-4 geeft A aan.
Meter A-5 geeft A aan.
Meter A-6 geeft A aan.