H4 par 2 Het weer - Temperatuur

Vul de onderstaande berekening steeds aan met de juiste gegevens

Vul al de gaten en klik daarna op de controlebutton.

De bekenste temperatuurschaal is die van .
De eenheid schrijven we op de volgende manier o C.Je hebt thermometers met vloeistoffen waarbij de vloeistof bij een hogere temperatuur uitzet waardoor deze een hogere waarde aangeeft.
Je kunt de Thermometer nauwkeuriger maken door een aantal veranderingen aan te brengen.
Geef bij de onderstaande uitspraken aan of dit WEL of NIET de nauwkeurigheid kan verhogen.
A. De stijgbuis waarin de vloeistof zit dunner maken maakt de thermometer WEL/NIET nauwkeuriger
B. Het voorraadreservoir verkleinen waardoor er meer vloeistof in kan maakt de thermometer WEL/NIET nauwkeuriger
C. De vloeistof vervangen door een andere vloeistof die meer uitzet bij een temperatuurverhoging maakt de thermometer WEL/NIET nauwkeuriger.

Er zijn ook Thermometers die werken op de uitzetting van metalen. Het ene metaal zet meer uit dan het andere bij dezelfde temperatuursverhoging. De twee op elkaar vastgemaakte metalen noem je een . Hoe warmer het wordt hoe krommer dit strookje met de twee metalen wordt.